En sunn ledelsesmodell

Vi er mange som er opptatt av Lean og engasjert i å utbre denne filosofien, både i små og store bedrifter, i tjenesteytende offentlige institusjoner og i samfunnet for øvrig. Mange undrer seg nok over hvorfor utviklingen i bruk av Lean går så langsomt, og at så få tar dette i bruk i bredt omfang. Vi ser mange små tilnærminger hvor det blir presentert elementer fra Lean, og hvilken resultater man har oppnådd i en organisasjon. Bedrifter blir utpekt til årets Lean bedrift og Lean prosjekter blir kåret til årets Lean prosjekt. Men forskere fortsetter å peke på at det fortsatt i beste fall er en håndfull selskaper i Vesten som kan kalle seg Lean til en viss grad.

Vi har hørt vandrehistorien (bl.a. fortalt i boken Dette er Lean av Niklas Modig og Pär Åhlstrøm) om Ooba-san som besøkte en vestlig bedrift og ble spurt av ledelsen i bedriften om hvor Lean han mente bedriften var, etter å ha vært gjennom en omvisning og en presentasjon. Ooba-san svarte at det kunne han ikke svare på, siden han ikke var der i går. Dette understreker det sentrale elementet i Lean at det er selve dynamikken med daglige forbedringer i hele organisasjonen som er det som definerer Lean. Et vellykket Lean prosjekt i en avdeling, innføring av noen verktøy i organisasjonen eller tavlemøter med oppfølging av tilfeldige forbedringsforslag er i beste fall Lean elementer og er ikke nødvendigvis grunnlag for utvikling av en Lean organisasjon?

Til tross for langsom utvikling i bruken av Lean, er vi fortsatt mange som har sterk tro på denne filosofien, og som gjerne ser for oss en bred utbredelse av den i alle bedrifter og i hele vårt samfunn. Noen krefter er riktignok negative, men i hvilken grad motstanderne virkelig har satt seg inn i Lean, eller har opplevd reell Lean i praksis, kan kanskje variere? Lean bruker jo bare  metoder fra moderne forskning innen ledelse, hvor det riktignok er en grunnleggende forutsetning i valg av metodene og i gjennomføringen i bruk av dem, nemlig Respekt for mennesker. Dette innebærer at mange filosofier, verktøy og metoder  blir valgt vekk i Lean fordi de representerer en arbeidsform som ikke yter respekt for menneskene som er involvert. For eksempel er målstyring viktig, men måten man gjør det på og måten man bruker måltallene kan medføre at mennesker kan bli motivert gjennom sin indre motivasjon, eller demotivert gjennom kontroll og forsøk på ytre motivasjon.

Respekt for mennesker er et basisprinsipp  som alltid må tenkes grundig gjennom når vi skal velge en metode, og måten vi skal implementere og bruke den. Her svikter vi kanskje for ofte i praksis hos oss, og det er viktig med god Lean forståelse og en god prosess å følge når man skal innføre Lean.