Lean er kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker

I vårt samfunn har vi hatt demokrati som politisk system, gjennom mange år, noe vi er stolt av, med rette. Sett i forhold til mange andre systemer er demokratiet et suverent system hvor alle mennesker i samfunnet kan påvirke, i hvert fall med sin stemme ved hvert valg. Likevel opplever vi med jevne mellomrom at det blir tatt avgjørelser, gjennomført reformer og utført handlinger hvor mange mennesker føler at de ikke blir hørt, og at de ikke får den respekten de synes de burde ha fått.

Lean er kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. Hadde det ikke vært fint om vi hadde hatt et styresystem basert på kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker? Ikke som erstatning for dagens system , men som en ny dimensjon, hvor vi satte oss visjonære mål og eksperimeterte med små skritt mot et stadig bedre system i alle områder av samfunnet?

I store deler av den vestlige verden hvor demokratiet er basis for styreformen ser det ut til å bli en stadig sterkere polarisering mellom de som tror på full markedsliberalisme med frislepp av økonomiske krefter og de som tror på likhet i den forstand at regler skal styre og alle skal opptre på samme måte, enten de liker det eller ikke. Alle med tilsynelatende like stor respektløshet for de som ikke er enig med dem. Dette kan se ut til å medføre et to-parti-system i mange land, og dersom man har flere partier å spille på, dannes det koalisjoner og kompromisser til den ene eller den andre siden slik at man ender opp med to blokker.

Men de beste løsningene i samfunnet finner vi vel ikke ved å velge mellom Adam Smith og Karl Marx? Vi må jo kunne utvikle demokratiet vårt til et samfunn hvor disse økonomiske doktrinene blir verktøy og hjelpemidler i stedet for religioner?

Hvis vi tenker Lean i samfunnet så beskriver vi en visjon for landets innbyggere med respekt for alle. Visjonen kan innebære et effektivt byråkrati med minimum av ressursbruk, tilgang for alle til å utvikle nye tjenester i markedet, Lean kultur i offentlige tjenesteytende organisasjoner, og samtidig respekt for alle, slik at mindretallet blir hørt og får sine rettigheter på linje med flertallet og brukerne av offentlige tjenester blir lyttet til mer enn leverandørene.

Mange er skeptiske til Lean begrepet, men dette er jo bare basert på moderne ledelsesprinsipper. Lean har en generell ideologisk filosofi i bunnen som kan brukes innen politikk og samfunnsliv, byutvikling og offentlige tjenester like fint som i næringslivet. Vi kan høre politiske debatter at ord som kunden i sentrum eller pasienten i sentrum blir brukt. Og vi registrerer at alle er opptatt av at vi skal innføre løsninger som blir til beste for våre innbyggere. Likevel handler vi ofte motsatt av det som er grunnleggende i Lean. I Lean bestemmer vi en retning og setter oss mål om en tilstand vi skal oppnå gjennom noen hovedstrategier. Deretter tar vi små skritt med testing av alternativer før vi eksperimenterer med løsninger for stadig å bli bedre i den retningen vi ønsker utviklingen skal gå, som alternativ til milliardreformer som kan slå negativt ut for store deler av befolkningen.