Målstyring er ikke målstyring

Vi har en stadig gjentagende diskusjon om målstyring, for eksempel i skolen, men hvorfor handler denne diskusjonen om for og imot målstyring? Det er liten tvil om at det er nødvendig å styre mot mål, og følge disse opp, men det betyr ikke at man skal sitte i hovedstaden og drive med detaljkontroll