Ledelse

Hjem|Ledelse

Pull i administrative prosesser

Administrative prosesser er standard prosesser hvor vi etterstreber effektive leveranser av administrative tjenester med så god kvalitet som mulig til noen som har behov for tjenesten. Det vil si at administrasjon skal styres av Pull prinsippet. Hvis vi har en administrasjonsoppgave som oppleves som meningsløs, så bør vi stille spørsmål ved oppgaven. Hvorfor trenger vi

Pull i administrative prosesser2022-10-24T22:30:35+02:00

Pull i produksjonsprosesser

En typisk situasjon jeg har sett i mange bedrifter er hvordan Push systemet medfører leveransesvikt og dårlige resultater fordi ressursene jobbet med andre ting enn de oppgavene som er etterspurt her og nå. Det vil si å tilfredsstille kunden.   Eksempel på flaskehalsstyring En bedrift beskrev seg selv som ordrestyrt. Det vil si at de

Pull i produksjonsprosesser2022-09-28T21:21:15+02:00

Målstyring i et Pull system

Målstyring Målstyring er et sentralt begrep i all ledelsesutvikling, men det fremkommer ofte forskjellige oppfatninger av hva målstyring er, hvorfor vi bruker det og hvordan det skal utføres. Leser vi teorien ser vi ofte at det er mange gode intensjoner og beskrivelser av de forskjellige konseptene, men ofte blir bruken i praksis litt annerledes. I

Målstyring i et Pull system2022-09-14T12:01:02+02:00

Pull effekt i kompetanseutvikling

Hva er kompetanse Kompetanse er kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Dette er i hvert fall en definisjon av begrepet. Man trenger kompetanse fordi man skal kunne levere noe til noen som har behov for det. Vi lever i et kunnskapssamfunn heter det, men hva er nytteverdien av kunnskapen, hvis vi ikke har ferdigheter i å

Pull effekt i kompetanseutvikling2022-06-23T13:55:35+02:00

Pull filosofien ikke bare et logistikk-begrep

Pull Production Når Toyota Production System (TPS) for første gang ble omtalt som Lean Production på 1980 tallet av John Krafcik, fikk dette begrepet bred utbredelse, først og fremst gjennom bestselger-bøkene av James P. Womack og Daniel T. Jones: «The Machine that changed the World» og «Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation».

Pull filosofien ikke bare et logistikk-begrep2022-06-09T23:12:00+02:00

Slutt å bruke Lean som begrep, det bare forvirrer, kall det Pull

Lean er en misforståelse Når John Krafcik på 1980 tallet uttalte at «dette er Lean Production», så ble dette en historisk uttalelse, og når J. P. Womack og D. Jones fulgte opp med sine bestselgere på 1990 tallet, hvor begrepet Lean ble løftet frem, ble dette etter hvert satt som overskrift på det som Toyota

Slutt å bruke Lean som begrep, det bare forvirrer, kall det Pull2022-09-05T15:21:03+02:00

God ledelse, ikke bare i krisetider

Ledelse Viktige lederegenskaper er evnen til empati og viljen til å gå foran sammen med sine medarbeidere. Vi har hørt at gammeldags lederskap er: «Gjør som jeg sier», 1990 talls lederskap er: «Du må gjøre det du selv mener er riktig» og moderne lederskap er: «Følg meg, la oss gjøre dette sammen». En leder

God ledelse, ikke bare i krisetider2020-03-25T15:54:14+01:00
Go to Top