Nasjonale prøver

Vi har en stadig gjentagende diskusjon om målstyring, for eksempel i skolen, men hvorfor handler denne diskusjonen om for og imot målstyring? Det er liten tvil om at det er nødvendig å styre mot mål, og følge disse opp, men det betyr ikke at man skal sitte i hovedstaden og drive med detaljkontroll av enkeltpersoner, skoler eller regioner. Dette er et byråkrati basert på foreldet kommando og kontroll som ikke gir effekt.

Nasjonale prøver

Det nasjonale behovet består i å kontrollere nøkkeltall for nasjonen totalt. Det er disse som eventuelt sammenholdes med tilsvarende målinger fra PISA og som er nyttig for nasjonal politisk ledelse for å kunne gi støtte til lokale skolemyndigheter og skoleledere.

En slik måling kan gjerne for eksempel være basert på et par nasjonale prøver, men disse bør være anonyme uten angivelse av hvordan den enkelte elev, skole eller region presterer. En slik detaljkontroll av skoler og elever gir ingen indre motivasjon til bedre prestasjoner hverken for elevene eller skolene, den skaper en rekke tapere, den bidrar til byråkrati og mye bruk av krefter for å forberede elevene på prøver og til og med juks både på person-nivå og skolenivå. Sentrale myndigheter har ikke behov for å kontrollere hva enkeltpersoner og skoler presterer, deres ansvar er å følge utviklingen i samfunnet totalt.

Lokale skolemålinger

Den enkelte skole kan med fordel bruke prøver til å følge egen utvikling. Hva de skal måle på må de selv vurdere, men sentrale myndigheter kan selvfølgelig anmode skolene om å gjøre dette, følge med på skolenes resultater gjennom løpende kommunikasjon med skoleledelsen og støtte skoleledelsen i å nå sine mål.  Alle organisasjoner bør jobbe med kontinuerlig forbedring, de bør selv velge hvilke tema de trenger å utvikle seg på og hvilke utfordringer de har, selvfølgelig med de nasjonale KPI ene i bakhodet, selv om de ikke nødvendigvis skal bruke disse som måltall. Ved at den enkelte skole forbedrer seg og når lokale mål hvor de har utfordringer, så vil dette være deres bidrag til at de nasjonale målene oppnås og forbedres.

Også her kan prøvene med fordel være anonyme. Det er utviklingen totalt som er viktig å jobbe med og forbedre. Ved å straffe eller belønne enkeltpersoner oppnår man å få tapere som faller ut av skolen, man oppnår at mange prøver å jukse, og så får man naturligvis noen som lykkes, de samme elevene som ville gjort det bra uansett.

Målstyring er viktig i moderne ledelse, men det er den enkelte, eller det enkelte team som må sette seg mål og følge opp resultater. For å oppnå indre motivasjon og gjøre sitt ytterste for å nå dem, må man selv eie målene. Ideen om at noen kan sette mål for andre og kontrollere dem til gode resultater, eller skremme dem til høyere ytelse, må nærmest karakteriseres som banal ønsketenking basert på foreldet kommando og kontrolltenking.

Ref.

Dagsnytt 18 17.07.2010

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202007/NNFA56071720/avspiller

#CristinClemet

#MonaFagerås

Ønsker du å lese mer om dette? Boka OKTAV er en praktisk bok om hvordan du som organisasjon blir Lean og hvilke steg du må gå gjennom i den første fasen for å bygge opp en Lean-kultur og mobilisere organisasjonen til å starte sin egen Lean-reise med alle ansatte involvert.