Å utvikle en Lean-kultur innebærer involvering av alle ansatte, inklusive alle ledere

En Lean – transformasjon er en reise fra et utgangspunkt i en organisasjon og frem mot en Lean – kultur med involvering av alle og kontinuerlig forbedring  i hele organisasjonen på daglig basis. For å gjennomføre en slik transformasjon må man gå gjennom en prosess hvor det nødvendigvis vil være en del viktige steg å gjennomføre. Helt tilbake til de grunnleggende bøkene fra 1990-tallet av Womack og Jones har prosesser vært sentrale i Lean, likevel opplever vi skjelden å se gode prosesser for innføring av Lean.

Skal vi innføre reell Lean med respekt for mennesker er det viktig å starte med å bygge en Lean-kultur. Å starte med å kartlegge prosesser og finne lokale forbedringstiltak kan være nyttig for å overbevise om hvilke potensialer som ligger der, men å fortsette med sentrale grupper eller eksterne ekspert-team for å finne nye metoder som folk skal jobbe etter, fører ikke til en reell Lean-utvikling i organisasjonen.

Starten på alle gode forbedringsprosesser og transformasjoner er en visjon eller en retning å jobbe mot, for deretter å ha en god systematikk for å synliggjøre denne og bryte den ned til alle ledernivåer i organisasjonen. Å starte rett på tilfeldige tiltak vil ikke medføre at organisasjonen utvikler seg mot felles retning og felles innsats. Selv med vellykkede lokale utviklingsprosjekter kan summen av disse i verste fall bli negative, og i hvert fall ofte gå i forskjellig retning og medføre liten gevinst for organisasjonens totale utvikling.

Å utvikle en Lean-kultur innebærer involvering av alle ansatte, inklusive alle ledere, i daglig forbedringsfokus hvor elementer som problemløsning, strategisk kontinuerlig forbedring, teamarbeid og teamorganisering, arenaer og synliggjøring og målstyring, alle er elementer som må innarbeides bredt i kulturen før man blir effektiv i å gjennomføre prosessforbedringer. Dersom vi virkelig ønsker reell Lean med de effektene vi ser at dette kan gi av økt kunde-tilfredstillelse, medarbeidertilfredsstillelse, produktivitetsøkning og resultatforbedringer i våre organisasjoner, starter vi med en visjon om å involvere alle i kontinuerlig forbedring med respekt for mennesker, hvor de menneskene som vises respekt for er interessenter i organisasjonen, for eksempel: kunder, medarbeidere, samfunn og eiere.