En god leder er en som har fokus på å utvikle egen organisasjon, gjennom kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker, med en visjon om at organisasjonen skal bli den beste innen sitt område. Den moderne lederens hovedoppgave er med andre ord å utvikle og sikre et system og en kultur som fungerer. Å utvikle kultur tar tid, vi må endre adferd og utvikle nye arbeidsmåter. For å komme dit må vi trene på sentrale ferdigheter i hele organisasjonen, og i denne utviklingen må ledelsen gå foran. Topplederen er drivkraften, og alle mellomledere må lære å følge enkle systemer, arbeidsmåter og mønstre i hverdagen.

I bøker om forbedringsprosesser og effektivisering av organisasjoner ser vi som regel at fokus på prosesser er det som gir gode resultater. Likevel opplever vi sjelden å se beskrivelser av prosesser for hvordan vi utvikler en slik kultur. Prosessene i en effektiv organisasjon er et resultat av organisasjonens evne til å se muligheter og utvikle seg over tid. Jo mer effektive organisasjonen blir, jo bedre blir prosessene. Dette er et samspill hvor interne arbeidsforhold blir mer tilfredsstillende, motivasjonen øker, resultatene blir bedre, eiernes utbytte utvikler seg positivt og bidraget til samfunnet øker.

Ser vi for eksempel på håndballandslaget for kvinner hvor Sven Tore Jacobsen stod frem på 80-tallet og sa at vi skulle bli verdens beste håndballnasjon, så lo alle av han, men han hadde en visjon og sterk tro på lagets potensial. Kan vi være verdens beste langrennsnasjon så kan vi også bli verdens beste håndballnasjon, sa han. Marit Breivik og Thorir Hergeirsson fulgte opp med enda sterkere involvering av teamet i en felles målsetting og utvikling av en ny kultur. De danske jernkvinner ble nedkjempet og Russland med sin tidligere dominans og sin sterke trener Jevgenij Trefilov, måtte se seg slått av et lag, som fra deres ståsted var sammensatt av altfor små og lette idrettsutøvere fra lille Norge med en helt ny spillestil. Fra å være en B-nasjon ble Norge i løpet av to tiår den ledende håndballnasjonen for kvinner i verden. Vi kan lære mye om moderne ledelse av vellykkede idrettstrenere.

Grunnpilarer i god ledelse er respekt for mennesker og kontinuerlig forbedring. Dette handler om å bygge en kultur hvor de ansatte representerer kjernen i vår kompetanse. Ekspertene på våre prosesser er de som jobber i prosessene til daglig. Det er de som må bygges opp og trenes i å lære å se, og finne løsninger, og det er den operative ledelsen som er driveren i denne utviklingen. For å oppnå dette må lederen sørge for at det blir etablert systemer hvor alle ansatte involveres aktivt i hverdagen, ved selv å involvere seg aktivt, være nysgjerrig på ideer fra de ansatte, ydmyk for de ansattes kompetanse og tålmodig med å teste ut deres ideer. Lean er ikke et sett med kvikk-fiks løsninger, Lean er grunnleggende kulturendringer i en langsiktig prosess.

Ønsker du å lese mer om dette? Boka OKTAV er en praktisk bok om hvordan du som organisasjon blir Lean og hvilke steg du må gå gjennom i den første fasen for å bygge opp en Lean-kultur og mobilisere organisasjonen til å starte sin egen Lean-reise med alle ansatte involvert.