Denne bloggen har som mål å fremme god ledelse i næringslivet og offentlig virksomhet, både som filosofi og gjennom praktiske arbeidsmåter. Også i samfunnsdebatten er det mange politiske beslutninger som skal tas, og som bør baseres på anerkjente prinsipper for god ledelse. Lean er et godt utgangspunkt for denne diskusjonen med sitt grunnlag i kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker.

Det er mye forskning som er gjort innen ledelse og organisasjonsteori de siste 50 årene. Likevel ser vi at mye av denne forskningen blir oversett og neglisjert i lederutvikling og i sentrale organisasjonsspørsmål. Ikke minst ser vi stadige reformer i samfunnet hvor man tilsynelatende ikke tar hensyn til anerkjente prinsipper for moderne ledelse, men for eksempel beslutter tiltak som åpenbart blir oppfattet som negative for mange mennesker. Eller som Dan Pink sier.   “There is a mismatch between what science knows and what business does.”

I den offentlige debatten kan vi se at media trekker frem fageksperter i ulike etater som alibi for organisasjon og endringsprosjekter. I politidebatten så vi for eksempel ikke at eksperter på organisasjonsteori eller ledelse var sentrale aktører. Derimot så vi at politimestre og sentrale fageksperter i politiet ble trukket frem som eksperter. Det samme kan vi se i andre sentrale offentlige debatter hvor man gjennomfører gigantiske endringsprosesser, uten at landets fagelite innen organisasjon og ledelse ser ut til å ha noen meninger om det. I lokaliseringsdebatter for sykehus trekker media frem toppledelsen og fagpersonellet i sykehusene som eksperter.

Det brukes milliarder i offentlige institusjoner og i næringslivet hvert år på forbedringsprosjekter og prosesser. I mange organisasjoner begynner man å bli trøtt av dette og lurer på hva som egentlig kommer ut av det. Gode eksempler til tross, så er det store potensialer for å bli bedre i måten vi jobber med forbedringsprosesser på.

Hvis vi ønsker en positiv utvikling, må vi bidra til å få frem gode prinsipper.  Mytene som er oppstått rundt Lean på forskjellige områder bør imøtegås og avlives eller i hvert fall diskuteres. Som for eksempel at Lean går ut over de ansatte, eller at dette passer ikke hos oss. Vi trenger debatt om god ledelse i samfunnet. Hva som er rett og hva som er galt, hva som kan brukes og hva som ikke kan brukes vil komme frem hvis utsagn som kommer opp blir kommentert og debattert, i en debatt hvor alle gode synspunkter får komme til orde. Vi har alle, hvis vi tror på kontinuerlig forbedring med respekt for mennesker, et felles ansvar for synliggjøring og bidrag i denne debatten, og lytte til de som har andre synspunkter.

Om du selv ikke har en mening du ønsker å dele, så er det et stort bidrag bare å dele innlegg fra debatten med dine venner. Det er sikkert mange av dem som er interessert i disse spørsmålene og hvordan de kan bidra til forbedringer i egen organisasjon eller i samfunnet.

Ønsker du å lese mer om dette? Boka OKTAV er en praktisk bok om hvordan du som organisasjon blir Lean og hvilke steg du må gå gjennom i den første fasen for å bygge opp en Lean-kultur og mobilisere organisasjonen til å starte sin egen Lean-reise med alle ansatte involvert.