Vil vi ikke bli Lean?

Mange snakker om Lean organisasjoner, Lean prosjekter og Lean initiativer i samfunnet og i organisasjoner, men fortsatt, 60 – 70 år etter at Toyota begynte å trappe opp sin bilproduksjon og startet med å innføre det vi i dag kaller Lean-prinsipper, så er det i beste fall en håndfull bedrifter som har greidd å innføre dette i vesentlig grad i vesten. Mange ledere sier at de ønsker Lean i sin organisasjon, men de ser ut til å ha problemer med å forstå sin egen rolle i denne prosessen. For å oppnå Lean må ledelsen gi fra seg makt ved å delegere myndighet, involvere medarbeidere og vise nysgjerrighet, ydmykhet og tålmodighet overfor sine ansatte i det daglige.

For de som har studert Lean og opplevd det litt på nært hold er dette overraskende.  Lean er jo så intuitivt og selvfølgelig, samtidig med at det bygger på all kjent forskning om ledelse, motivasjon og effektive arbeidsmåter. Lean er moderne ledelse og organisasjonskultur i praksis, i tråd med moderne forskning. Å tro at man kan bli Lean uten reell lederinvolvering i det daglige er en illusjon.

Det er forskjell på det vitenskapen vet, og det vi gjør

En dansk bestselger sier at moderne ledelse er livsfarlig. Når vi leser denne kan vi reflektere over at det er hvordan moderne ledelse praktiseres som er livsfarlig, ikke hvordan forskere har kommet frem til at ledelse bør praktiseres. Det er forskjell på det vitenskapen vet og det ledere og politikere gjør. Noen viktige prinsipper i Lean er for eksempel kundefokus, langsiktighet, en visjon eller en retning å jobbe etter, et mål vi skal nå, forbedring som gjøres i små steg og eksperimentering med løsninger. Dette erstatter vi med at fagmiljøet er det viktigste, jo større reformer jo bedre, utredninger og handlingsplaner er viktigere enn tilfredse kunder og brukere.

Vi har ikke en visjon for vårt samfunn eller vår organisasjon som vi følger i daglige beslutninger og forbedringstiltak, men vi har en serie med aktiviteter vi skal gjøre fordi vi synes de er viktige. Vi bruker masse tid på kontroll av hverandre med påfølgende gulrot og pisk, selv om vi vet at dette ikke gir noen effekt. Til og med de som skal gå i bresjen for moderne forskning på universiteter og høyskoler har problemer med selv å leve etter prinsippene. Til det ser det ut for at siloene er blitt for dype, og kunnskap som forretningside er blitt viktigere enn å kunne praktisere og leve etter den.

Lean er ikke en akademisk øvelse

Mange hevder at Lean er noe som er utviklet for bilproduksjon, og det er først og fremst et moteord som brukes for å promotere kurser og rådgivere som skal tjene penger. Lean fremholdes sågar som noe negativt av mange, uten at de tilsynelatende har egen erfaring med å bruke det, eller har studert i særlig grad hvordan det er ment å virke. Det er dessverre ikke så vanskelig å finne eksempler på at Lean begrepet brukes med dårlig resultat. Det er nok veldig mange som ser mulighet til å bruke dette som sin forretningside, uten at de har inngående erfaring med bruken av Lean prinsipper, eller i særlig grad har lest seg opp på all den litteraturen som finnes.

For å bli Lean må vi trene på Lean. Hvis du opplever at din sønn eller datter vil bli god i noe, for eksempel svømme, spille piano eller gå på ski, så etterspør du kanskje ikke hvor mange bøker de har lest om det sist uke? Du spør vel heller om de har vært på trening? Skal man komme i gang med Lean er det fint å ha etablert litt forståelse for grunnleggende prinsipper, men det er først når du begynner med å trene på daglige øvelser i egen organisasjon at du begynner å lære, og det er først etter noen tids læring at du begynner å forstå potensialene i Lean.  Implementering av Lean handler om endring av adferd, og forutsetning for endring av adferd i organisasjonen er at ledelsen endrer sin adferd først.

Ønsker du å lese mer om dette? Boka OKTAV er en praktisk bok om hvordan du som organisasjon blir Lean og hvilke steg du må gå gjennom i den første fasen for å bygge opp en Lean-kultur og mobilisere organisasjonen til å starte sin egen Lean-reise med alle ansatte involvert.