Monthly Archives: November 2019

How to influence development and contribute to modern management?

Denne bloggen har som mål å fremme god ledelse i næringslivet og offentlig virksomhet, både som filosofi og gjennom praktiske arbeidsmåter. Også i samfunnsdebatten er det mange politiske beslutninger som skal tas, og som bør baseres på anerkjente prinsipper for god ledelse. Lean er et godt utgangspunkt for denne diskusjonen med sitt grunnlag i

How to influence development and contribute to modern management?2020-01-12T19:46:01+01:00

Good management

En god leder er en som har fokus på å utvikle egen organisasjon, gjennom kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker, med en visjon om at organisasjonen skal bli den beste innen sitt område. Den moderne lederens hovedoppgave er med andre ord å utvikle og sikre et system og en kultur som fungerer. Å utvikle

Good management2020-01-12T19:45:15+01:00
Gå til toppen