Is there such a thing as Pull Marketing and Sales?

Marked                                                                                                                            I dagens politiske system står markedsliberalisme sentralt. Det innebærer at vi skal ha konkurranse, og at produktene som kunden foretrekker er de som vinner, mens produkter som ingen vil ha forsvinner fra markedet, altså et Pull system hvor kundens behov er den styrende kraften for leverandørene. I praksis ser vi at dette ikke skjer.