Monthly Archives: January 2020

Blaming human error is made by old-fashioned leaders

Brudd på en instruks er ikke ensbetydende med at det er en menneskelig feil Vi hører ofte i media om menneskelige feil. Det er som regel en hendelse som skal forklares, eller bortforklares, og enten det er toppledere eller kommunikasjonssjefer så lander de ofte på at årsaken var menneskelig feil. De kan dokumentere at

Blaming human error is made by old-fashioned leaders2020-01-23T22:49:26+01:00

Centralization of professional resources results in less efficient organizations

Å bli mer effektiv eller produktiv er begreper vi hører om i det daglige. Alle organisasjoner, institusjoner og selskaper er opptatt av at de må bli mer effektive, men hva betyr det å bli mer effektiv? Betyr det at alle må jobbe hardere?  Betyr det at vi må jobbe smartere? Betyr det at vi

Centralization of professional resources results in less efficient organizations2020-01-13T20:57:05+01:00
Gå til toppen