Monthly Archives: September 2022

Pull in Production Processes

En typisk situasjon jeg har sett i mange bedrifter er hvordan Push systemet medfører leveransesvikt og dårlige resultater fordi ressursene jobbet med andre ting enn de oppgavene som er etterspurt her og nå. Det vil si å tilfredsstille kunden.   Eksempel på flaskehalsstyring En bedrift beskrev seg selv som ordrestyrt. Det vil si at de

Pull in Production Processes2022-09-28T21:21:15+02:00

Scorecards in a Pull system

Målstyring Målstyring er et sentralt begrep i all ledelsesutvikling, men det fremkommer ofte forskjellige oppfatninger av hva målstyring er, hvorfor vi bruker det og hvordan det skal utføres. Leser vi teorien ser vi ofte at det er mange gode intensjoner og beskrivelser av de forskjellige konseptene, men ofte blir bruken i praksis litt annerledes. I

Scorecards in a Pull system2022-09-14T12:01:02+02:00

“Pull-education”

Hva er Kontinuerlig læring? Mange trekker frem kontinuerlig læring som synonym til Lean på linje med, og foran, kontinuerlig forbedring. Dessverre brukes dette ofte i dagens marked som argumenter for kunnskapsutvikling, kursvirksomhet og konsulentprosjekter. Den sentrale aktøren i læring er den som skal lære, altså eleven. En som skal lære, og utvikle seg selv, har

“Pull-education”2022-09-05T15:05:42+02:00
Gå til toppen