EinarNilsen

About EinarNilsen

This author has not yet filled in any details.
So far EinarNilsen has created 23 blog entries.

Is there such a thing as Pull Marketing and Sales?

Marked                                                                                                                            I dagens politiske system står markedsliberalisme sentralt. Det innebærer at vi skal ha konkurranse, og at produktene som kunden foretrekker er de som vinner, mens produkter som ingen vil ha forsvinner fra markedet, altså et Pull system hvor kundens behov er den styrende kraften for leverandørene. I praksis ser vi at dette ikke skjer.

Is there such a thing as Pull Marketing and Sales?2023-06-01T18:31:30+02:00

The Pull effect motivates

Maslow Maslows behovspyramide, også kalt Maslovs motivasjonspyramide rangerer menneskelige behov og hva som motiverer i nivåer. Fysiologiske behov: Sult, tørst, søvn etc. Trygghetsbehov: Sikkerhet, beskyttelse Sosiale behov: Kjærlighet, tilhørighet Behov for anerkjennelse: Selvaktelse, status Behov for selvrealisering: Personlig, åndelig I fremstillingen av denne teorien ble det fremsatt at de grunnleggende behovene må være oppfylt før neste

The Pull effect motivates2022-12-06T14:37:48+01:00

Pull in administrative processes

Administrative prosesser er standard prosesser hvor vi etterstreber effektive leveranser av administrative tjenester med så god kvalitet som mulig til noen som har behov for tjenesten. Det vil si at administrasjon skal styres av Pull prinsippet. Hvis vi har en administrasjonsoppgave som oppleves som meningsløs, så bør vi stille spørsmål ved oppgaven. Hvorfor trenger vi

Pull in administrative processes2022-10-24T22:30:35+02:00

Pull in Production Processes

En typisk situasjon jeg har sett i mange bedrifter er hvordan Push systemet medfører leveransesvikt og dårlige resultater fordi ressursene jobbet med andre ting enn de oppgavene som er etterspurt her og nå. Det vil si å tilfredsstille kunden.   Eksempel på flaskehalsstyring En bedrift beskrev seg selv som ordrestyrt. Det vil si at de

Pull in Production Processes2022-09-28T21:21:15+02:00

Scorecards in a Pull system

Målstyring Målstyring er et sentralt begrep i all ledelsesutvikling, men det fremkommer ofte forskjellige oppfatninger av hva målstyring er, hvorfor vi bruker det og hvordan det skal utføres. Leser vi teorien ser vi ofte at det er mange gode intensjoner og beskrivelser av de forskjellige konseptene, men ofte blir bruken i praksis litt annerledes. I

Scorecards in a Pull system2022-09-14T12:01:02+02:00

“Pull-education”

Hva er Kontinuerlig læring? Mange trekker frem kontinuerlig læring som synonym til Lean på linje med, og foran, kontinuerlig forbedring. Dessverre brukes dette ofte i dagens marked som argumenter for kunnskapsutvikling, kursvirksomhet og konsulentprosjekter. Den sentrale aktøren i læring er den som skal lære, altså eleven. En som skal lære, og utvikle seg selv, har

“Pull-education”2022-09-05T15:05:42+02:00

Pull in competence development

Hva er kompetanse Kompetanse er kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Dette er i hvert fall en definisjon av begrepet. Man trenger kompetanse fordi man skal kunne levere noe til noen som har behov for det. Vi lever i et kunnskapssamfunn heter det, men hva er nytteverdien av kunnskapen, hvis vi ikke har ferdigheter i å

Pull in competence development2022-06-23T13:55:35+02:00

The Pull principle and Kanban

Bakgrunn Pull er et viktig element i logistikken i Toyota Production System (TPS), og innebærer at alle leveranseprosesser trekkes frem av kundens behov. For ca 100 år siden oppstod de såkalte supermarkedene i USA. Det var store butikker med mange varer, og spesielt var det spennende å se hvordan de styrte logistikken. Strekkode og PC

The Pull principle and Kanban2022-06-12T22:19:09+02:00

The Pull-philosophy, not just a logistics concept

Pull Production Når Toyota Production System (TPS) for første gang ble omtalt som Lean Production på 1980 tallet av John Krafcik, fikk dette begrepet bred utbredelse, først og fremst gjennom bestselger-bøkene av James P. Womack og Daniel T. Jones: «The Machine that changed the World» og «Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation».

The Pull-philosophy, not just a logistics concept2022-06-09T23:12:00+02:00

Stop using Lean as a term, it just confuses, call it Pull

Lean er en misforståelse Når John Krafcik på 1980 tallet uttalte at «dette er Lean Production», så ble dette en historisk uttalelse, og når J. P. Womack og D. Jones fulgte opp med sine bestselgere på 1990 tallet, hvor begrepet Lean ble løftet frem, ble dette etter hvert satt som overskrift på det som Toyota

Stop using Lean as a term, it just confuses, call it Pull2022-09-05T15:21:03+02:00
Gå til toppen