Monthly Archives: June 2022

Pull in competence development

Hva er kompetanse Kompetanse er kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. Dette er i hvert fall en definisjon av begrepet. Man trenger kompetanse fordi man skal kunne levere noe til noen som har behov for det. Vi lever i et kunnskapssamfunn heter det, men hva er nytteverdien av kunnskapen, hvis vi ikke har ferdigheter i å

Pull in competence development2022-06-23T13:55:35+02:00

The Pull principle and Kanban

Bakgrunn Pull er et viktig element i logistikken i Toyota Production System (TPS), og innebærer at alle leveranseprosesser trekkes frem av kundens behov. For ca 100 år siden oppstod de såkalte supermarkedene i USA. Det var store butikker med mange varer, og spesielt var det spennende å se hvordan de styrte logistikken. Strekkode og PC

The Pull principle and Kanban2022-06-12T22:19:09+02:00

The Pull-philosophy, not just a logistics concept

Pull Production Når Toyota Production System (TPS) for første gang ble omtalt som Lean Production på 1980 tallet av John Krafcik, fikk dette begrepet bred utbredelse, først og fremst gjennom bestselger-bøkene av James P. Womack og Daniel T. Jones: «The Machine that changed the World» og «Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation».

The Pull-philosophy, not just a logistics concept2022-06-09T23:12:00+02:00
Gå til toppen