Pull in administrative processes

Administrative prosesser er standard prosesser hvor vi etterstreber effektive leveranser av administrative tjenester med så god kvalitet som mulig til noen som har behov for tjenesten. Det vil si at administrasjon skal styres av Pull prinsippet. Hvis vi har en administrasjonsoppgave som oppleves som meningsløs, så bør vi stille spørsmål ved oppgaven. Hvorfor trenger vi